A PROMOTIONAL VIDEO FOR AOV WORLD CUP FEATURING RAZ, MAX, MURAD & VALHEIN

PROJECT DETAILS​

Garena – AOV

OCT 2022

– 3D MODELING FOR CHARACTER & ENVIRONMENT

– RIGGING

– LAYOUT & ANIMATION

– LIGHTING & LOOK DEVELOPMENT

– FX SIMULATION 

– RENDERING 

– COMPOSITING & MOTION GRAPHIC

 • Concept : Timi x Garena
 • Client : Garena Moe Phưng
 • Art Director : Vinh Vũ
 • Supervisor : Huy Minh
 • Project Manager : Khoa Đăng
 • Modeling character: Văn Huynh,  Nguyễn Hương, Thanhvinh Bui, Hoang Duy
 • Grooming artist : Hảo Hảo , Hiền Hà
 • Modeling environment: Lê Đặng Nhựt Minh
 • Rigging : Thai Phan
 • Animation Supervisor: Phúc Cao
 • Layout: Đồng Sĩ Quân, Lê Văn Lên, Vũ Xuân Hòa
 • Animator: Tu Van Le-Tran, Định Phạm, Thai Phan, Phạm Văn Tiến, Hoàng Nguyễn, Tony Nguyễn
 • Lookdev – Lighting: Nguyen Quoc Quang , Lê Chí Linh , Tinh Doo
 • Technical setup – Render scene: Tinh Doo
 • VFX/Simulation: Trieu Chau, Nguyen Quoc Quang, Lê Chí Linh, Huy Minh, Vinh Vũ, Lê Đặng Nhựt Minh, Huy Đăng Nguyễn, Nguyễn Quang Phóc, Pham Cong Tri
 • Motion Graphic: Nguyễn Tấn An
 • Compositing: Nguyen Quoc Quang, Lê Chí Linh, Huy Minh, Nguyen Phuong Thao
 • Producer: Nguyễn Thanh Phương, Tân Nguyễn
 • Executive Producer: Khoa Đăng, Tân Nguyễn

GALLERY

BEHIND THE SCENE​

CHARACTER DESIGN​

Raz - Concept & 3D Model

Max - Concept & 3D Model

Valhein - Concept & 3D Model

Murad - Concept & 3D Model

NPC 2hands - Concept & 3D Model​

ENVIRONMENT DESIGN

BREAKDOWN

RELATED PROJECTS

OUR CLIENTS