Play Video

Cinematic video for AOV 2022 Lunar Skin. DAWNING FIRE – Kaiming Tulen & Wreathing Mist

PROJECT DETAILS

Garena – AOV

FEB 2022

– 3D MODELING FOR CHARACTER & ENVIRONMENT

– RIGGING

– LAYOUT & ANIMATION

– LIGHTING & LOOK DEVELOPMENT

– FX SIMULATION 

– RENDERING 

– COMPOSITING

 • Studio: RareReversee.com
 • Concept: Timi x Garena
 • Client: Garena Moe Phưng
 • Art director: Thao Dan, Nguyen Phan
 • Supervisor: Huy Minh
 • Modeling: Duy Luân, Nguyên Trần, Hung Nguy, Thạch Thảo
 • Rigging: Quang Ho Tuan
 • Animation Supervisor: Tuấn Annh
 • Animation: Tony Nguyen, Phạm Văn Tiến, Xan San, Thao Lương, Tiến Hoang Nguyen, Nguyễn Dương
 • Lookdev – Lighting: Tinh Doo, Nguyen Quoc Quang, Hồng Liên
 • Technical setup – Render scene: Tinh Doo
 • VFX/Simulation: Do Vu Linh, Nguyễn Quang Phóc, Pham Cong Tri
 • Hair: Tín Nguyễn Hiền Hà
 • Compositing: Thanh Luy, Nguyen Phuong Thao
 • Speacial Thanks: Vinh Vũ, Thai Phan, Lê Chí Linh, Định Phạm, Tu Van Le-Tran, Văn Huynh Hảo Hảo
 • Producer: Hoa Hoa, Khoa Đăng, Tân Nguyễn
 • Executive Producer: Khoa Đăng, Tân Nguyễn

GALLERY

BEHIND THE SCENE

CHARACTER DESIGN

Tel Annas - Concept & 3D Model

Tel Annas's Tiger - Concept & 3D Model​​

Tullen - Concept & 3D Model​​​

Tullen's Tiger - Concept & 3D Model​​​​

Boss - Concept & 3D Model

ENVIRONMENT DESIGN

RELATED PROJECTS

OUR CLIENTS​